0915 / 420 295 | PO - PI 8:00 - 16:00
Lacné postreky - internetový obchod
0
Košík
0,00 €

Menu

Hnojiť dusíkatým vápnom znamená mať zdravú pôdu

Hnojiť dusíkatým vápnom znamená mať zdravú pôduHnojiť dusíkatým vápnom znamená mať zdravú pôdu

Hnojiť dusíkatým vápnom znamená mať zdravú pôdu a zdravé rastliny

Zdravá pôda bez zárodkov chorôb, bez pôdnych škodcov a semien burín [e základným predpokladom pre udržanie zdravých porastov v priebehu cele] vege­tácie, dobré výnosy a potrebnú kvalitu zbieraných produktov. V dôsledku záplav sa v celej rade oblastí zvýšilo zamorenie pôd a preto je účinná a ekologicky bez­problémová dezinfekcia pôdy velmi aktuálna. DUSÍKATÉ VÁPNO je vyrábané z prírodných surovín t|. vápenca, uhlia a vzdušného dusíku. Okrem spoľahlivých fytosanŕíámych účinkov v pôde sú pri jeho použití dodávané základné živiny dusík a vápnik.

V dnešnej dobe keď, na tihu nie ja k dispozícii žiadny registrovaný prípravok na dezinfekciu pôdy pre neprofesionálne použitie je DUSÍKATÉ VÁPNO jedinou čiastočnou náhradou na Trhu. Hnojivo sa v pôde bez zbyt­ku rozloží, nezanecháva rezíduá, nepoško­dzuje následná plodiny a neohrozuje ani najbližšie zdroje povrchových vôd. DUSÍKA­TÉ VÄPNO je určené k základnému hnojeniu pred siatím alebo výsadbou a vzhľadom k je­ho toxickým medziproduktom pri jeho rozkla­de ho musíme zapravŕf do pôdy s predstihom minimálne 14 dní.

Plynulé 3 pozvoľné uvoľňovanie dusí­ka z DUSÍKATÉHO VÁPNA úplne pokrýva okamžitú potrebu rastlín na prístupný dusík. Premenou DUSÍKATÉHO VÁPNA v pôde sa okrem amoniakálneho dusíku naviac uvoľňu­je aktívne vápno, ktoré je okamžite prijímané rastlinami. DUSÍKATÉ VÁPNO významne obmedzuj© napadanie rastlín spórami pato-gených húb vyskytujúcich sa v pôde,

DUSÍKATÉ VÁPNO ničí s vysokým efektom vajíčka a mladé slimáky bez ohľadu na teplotu a vlhkosť. Výskyt drôtovcov je Tiež do veľkej miery obmedzený. Slimád sú v sú­časnosti veľkýŕn problémom a v prípade ich kaEamitného výskytu privádzajú pestovateľov do zúfalstva. Hlavne za vlhkého počasia a dostatou potravy sa slŕmáci kalamítne premnožia. Škodia pozérom hlavne v noci a vodne sa ukrývajú. Likvidácia ručným zberom neprináša dostatočný elekt. Tu sa práve uplatní prekvapivý účinok dusíkatého vápna. Už v dávke 30 g/ma sa dostavia po­zitívne výsledky. Aplikácia sa vykonáva za­včas rána na prevlhlú pôdu. Za suchého počasia sa účinok zlepší slabým zapravením do pôdy. DUSÍKATÉ VÁPNO súčasne zničí aj vajíčka slimákov. Pri cielenom použŕtí sa znili výskyt slimákov az o 90%,

Na mnohých pôdach kde sa pravidel­ne pestujú hľúboviny (kaleráb, karfiol, kel, kapusta, reďkovky a iné) aj napriek dobrej starostlivosti o ne sa im nedarí. Vadnú, vyfa-hujú sa a korene majú uzlovité zdureníny. Prí­činou toho je choroba nazývaná nádorovitosf hľúbovín. Táto choroba pretrváva v pôde vo forme trvalých spór, ktoré sú stálou infekciou pre hľúboviny. Na dosiahnutie dobrých pesto­vateľských vysfedkov je potrebne 2 - 3 týž­dne pred výsadbou aplikoval 30 až 100 g DUSÍKATÉHO VÁPNA na 1 mľ s dôkladným zapracovaním do povrchovej vrstvy pôdy.

Kompostovanie kuchynských a zá­hradných odpadov na záhrade je dôležitým prínosom k likvidécii odpadkov vôbec. Orga­nické a daféie prírodné látky sa tak prirodze­ným spôsobom opál vracajú do obehu. Po­tom kompost pomáha zlepšoval pôdnu Štruk­túru, zvyšuje schopnosť pôdy zadržiaval vla­hu a živiny. Kompostovanie bez použitia DU­SÍKATÉHO VÁPNA je doprevádzané častým výskytom zápachu a stáva sa liahňou veľkého množstva hmyzu, najmä múch. DUSÍKATÉ VÁPNO vďaka svojmu vysokému obsahu vápna a organicky viazanej formy dusíku pod­poruje veľmi priaznivo btotogický rozkladný proces s potlačením pôvodcov veľkej skaly hnilôb. Organické odpady sa rýchle a spoľa­hlivo premenia na hodnotný humus, zničia sa larvy

múchŕ slimáci a ich vajíčka, se­mená burín a pôvod­covia hubových chorôb. Kuchynské a záhradnícke odpady sa postupne vrstvia vo  \ J> > vrstvách cca 25 cm, pokiaľ je to * nutné sa navlhčia a potom p osy p ú DUSÍKATÝM VÁPNOM v dávke 100 g/nť. Dážďovky pomáhajú tvorbe humusu. Do kompostu sa dostávajú z pridanej zeminy. Preto sa DUSÍKATÉ VÁPNO aplikuje na jed­notlivé vrstvy tak, ako je vySSie uvedenú. Dážďovky preliezajú postupne vrstvami aj cez vápnodusik a podporujú žiadúci rozklad pridaného organického materiálu.

Teraz uz viete takmer všetko o dusí­katom vápne, aby ste ho mohli úspešne po­užíval. Sami sa dokonale presvedčíte o vý­hodných účinkoch tohto tradičného hnojiva.

Odporúčané prípravky
Skladom
Dusíkaté vápno
7,99 €
 ks
Dezinfikuje pôdu ,ničí zárodky chorôb, škodcov aj semená burín. Používa sa na jarné a jesenné hnojenie, najneskôr 14 dní pred výsadbou.
Skladom
*****
Akcia
Dusíkaté vápno forestina
7,06 €
 ks
Dusíkaté vápno obohacuje pôdu o dusík a vápnik. Využíva sa na dezinfekciu pôdy zvlášť proti hubovým chorobám a tým zabraňuje nádorovitosti hlúbovín a brukvovin. Výrazne ničí aj v
Skladom
*****
Dusikaté vápno perlka
3,05 €
 ks
Podporuje prirodz. úrodnosť pôdy, priaznivo ovplyvňuje rast a vývoj rastlín a šetrí pôdnu vlahu, posiluje rastlinám odolnosť voči poľahnutiu a napadnutiu plesňami, likviduje slimákov a
Tento eshop používa ku skvalitneniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto eshopu s tým súhlasíte.