Osobné prevzatie tovaru\nákupu na sklade v Trenčíne len na základe OBJEDNÁVKY cez e-shop! Tovar skladom pripravíme do 30 min. Ďakujeme za pochopenie.
0915 / 420 295 0915 / 420 295 | PO - PI 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Lacné postreky - internetový obchod
0
Košík
Košík
0,00 €

Menu

Poistenie zásielky – obchodné podmienky

Poistenie zásielky – podmienky služby

Lacnepostreky službou „Poistenie zásielky“ ponúka kupujúcim istotu, že v prípade, ak v priebehu dopravy dôjde k poškodeniu tovaru zakúpeného kupujúcim od Lacnepostreky s.r.o.,  Lacnepostreky s.r.o. túto reklamáciu vybaví v čo najkratšom možnom čase v súlade s týmito podmienkami.

I. Definícia služby

 • Lacnepostreky sa po zakúpení služby zaväzujú prednostne vybaviť reklamáciu tovaru poškodeného pri doprave.
 • Týka sa všetkých spôsobov dopravy ponúkaných na Lacnepostreky.sk. 
 • Kupujúci má 14 dní na využitie služby od doručenia tovaru.
 • Na jednu objednávku možno službu kúpiť len raz. Služba sa vzťahuje na všetky produkty v objednávke. 
 • Služba nie je poistením ani inou službou poskytovanou v rámci poisťovacej činnosti.

II.   Zakúpenie služby spoločne s tovarom

 • Každý kupujúci má možnosť zakúpiť službu pri každej objednávke tovaru, pri ktorej je táto služba ponúkaná.
 • Kupujúci zaplatí cenu služby zároveň so zakúpeným tovarom, s ktorým je služba zakúpená.
 • Služba je výslovne uvedená na nákupnom doklade
 • Cena za službu  0,5 eur vrátane DPH (0,42 eur bez DPH).

III. Spätné zakúpenie služby

 • Spätné zakúpenie tejto služby nie je možné.

IV. Spôsob uplatnenia služby

 • Pre uplatnenie služby je nevyhnutné, aby kupujúci výslovne informoval predávajúceho o tom, že uplatňuje službu.  
 • Uplatnenie služby je možné výlučne jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • osobne na pobočke Lacnepostreky;
  • na diaľku prostredníctvom emailu alebo zákaznickej linky, pričom v takom prípade je vyžadovaná fotodokumentácia poškodenej zásielky; následne Lacnepostreky s.r.o. s kupujúcim dohodne spôsob dopravy poškodeného tovaru späť na sklad (buď odovzdaním na pobočke, zvozom zaisteným Lacnepostreky, alebo zaslaním tovaru na adresu:

Lacnepostreky
Brnianska 2343
911 05 Trenčín

 • Pri zaslaní tovaru kupujúcim musí byť tovar vhodne zabalený na prepravu tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu.
 • Pri poškodení zásielky kupujúci:
  • Dodá spoločnosti Lacnepostreky všetky informácie potrebné na uplatnenie služby, t. j. najmä identifikáciu tovaru zakúpeného na Lacnepostreky; pokiaľ nedôjde k využitiu služby na pobočke, tak aj fotografie poškodeného tovaru, a
  • odovzdá spoločnosti Lacnepostreky tovar vrátane všetkého príslušenstva alebo ho doručí spôsobom dohodnutým pri oznámení o uplatnení služby (ak sa nedohodnú kupujúci so spoločnosťou Lacnepostreky, že na odovzdaní tovaru späť predávajúcemu ani jedna zo strán netrvá).. 

Až po splnení vyššie uvedených podmienok plynie lehota na vybavenie reklamácie poškodenej zásielky. 

V. Vybavenie reklamácie dopravy po uplatnení služby

 • Pri uplatnení služby do 3 dní od doručenia tovaru: Lacnepostreky kupujúceho informujú o tom, či bola uznaná jeho reklamácia alebo nie, ihneď na pobočke, ibaže by sa jednalo o zložitejší prípad vyžadujúci posúdenie technika či dopravcu. V takom prípade ho budeme informovať do 24 hodín od uplatnenia reklamácie (platí len v pracovných dňoch). V prípade vyhodnotenia reklamácie ako oprávnenej Lacnepostreky kupujúcemu ponúkne konzultáciu ohľadne možných spôsobov riešenia reklamácie (napr. výmena tovaru, vrátenie peňazí a pod.).
 • Pri uplatnení služby v lehote 4 až 14 dní od doručenia tovaru  ktorýmkoľvek z vyššie uvedených spôsobov, Lacnepostreky kupujúceho informujú do 24 hodín od uplatnenia služby o tom, aký bude ďalší postup ohľadom ním uplatnenej reklamácie dopravy (platí len v pracovných dňoch).  

VI. Služba sa nedá uplatniť:

 • Opakovane k rovnakému kusu výrobku.
 • Na tovar s porušenými ochrannými pečaťami, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami či na tovar javiaci známky opotrebenia používaním atď.
 • Na poškodenie tovaru vzniknuté inak ako pri doprave, t. j. napríklad na poškodenie vzniknuté:
  • mechanickým poškodením tovaru,
  • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
  • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  • pokiaľ bol tovar alebo jeho časť poškodený počítačovým vírusom,
  • pokiaľ sa chyba prejavuje iba v softvére, pri ktorom nie je kupujúci schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softvéru a spotrebného materiálu,
  • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
  • vykonaním nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
  • tovar, ktorý bol upravovaný kupujúcim (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
  • pri chybne vykonanom upgrade BIOSu, firmware,
  • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
  • použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia,
  • použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je zvyčajné, a pritom nebolo v priloženom návode na použitie.
 • Služba sa nevzťahuje na prípady poškodenia pri doprave tovaru od kupujúceho k predávajúcemu v prípade uplatnenia služby či v prípade uplatnenia práva kupujúceho – spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej 14-dňovej lehote od doručenia tovaru, ktorú s dopravcom dohodol sám kupujúci.
 • Služba sa nevzťahuje na riešenie nedoručenej zásielky.

VII. Prenesenie služby

 • Prenesenie platnosti služby na tretiu osobu nie je možné.
 • Prenesenie služby sa týka len prípadov, kedy v rámci poskytnutia služby je kupujúcemu zasielaný náhradný tovar a tento tovar bol pri preprave poškodený. 

VIII. Využitie služby a Ukončenie služby

 • Služba je poskytnutá v okamihu doručenia tovaru kupujúcemu. 
 • Ak je kupujúci – spotrebiteľ, súhlasí s poskytnutím služby pred uplynutím 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu a berie na vedomie, že ani v prípade využitia tohto zákonného práva po doručení tovaru, nemá nárok na vrátenie ceny za službu.
 • Lacnepostreky nahradí kupujúcemu cenu služby v prípade, keď nesplní svoj záväzok vyriešiť reklamáciu v lehote.

 

V Bratislave dňa 20.12.2022

Používame cookies

Náš eshop využíva súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu. Okrem toho používame aj súbory cookie na anonymné analytické účely, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť vašim preferenciám a zlepšovať naše služby. Pokiaľ s použitím týchto súborov cookie nesúhlasíte, môžete ich odmietnuť. Vaše rozhodnutie neovplyvní základné fungovanie e-shopu.

Zobraziť detaily