Osobné prevzatie tovaru\nákupu na sklade v Trenčíne len na základe OBJEDNÁVKY cez e-shop! Tovar skladom pripravíme do 30 min. Ďakujeme za pochopenie.
0915 / 420 295 0915 / 420 295 | PO - PI 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Lacné postreky - internetový obchod
0
Košík
Košík
0,00 €

Menu
Sulka CaSulka Ca
*****

Sulka Ca

Roztokový koncentrát síry, prevažne v polysulfidickej forme, s vysokým obsahom vápnika (predjarný postrek).

od 3,22 €
 ks

Skladom podľa variantu

Charakteristika produktu

Roztokový koncentrát síry, prevažne v polysulfidickej forme, s obsahom živín ako dusík, draslík a vápnik.

Zloženie

Obsah vápnika (CaO): min. 8,0%
Obsah celkovej síry (S): min. 19,0%
Z toho polysulfidická síra: min. 14,0%

 • používa sa ako pôdne hnojivo najmä pre pôdy chudobné na síru, alebo ako aplikácia pre rastliny náročné na síru
 • významne ovplyvňujúcich kvalitu pestovaných plodín
 • patrí medzi najkoncentrovanejší zdroj síry v čírej roztokovej forme, ktorá je po aplikácii na list dobre asimilovateľná rastlinami, časť v rýchlo pôsobiacej a časť v pozvoľne pôsobiacej forme
 • je vysoko efektívnym zdrojom síry v polysulfidickej forme, ktorá sa v pôde pozvoľne oxiduje na elementárnu a na rastliny rýchlo pôsobiacu síranovú formu
 • prítomnosť tiosíranu vápnika inhibuje proces ureázy v pôde, čím sa predlžuje dostupnosť dusíka pre rastliny
 • obsahuje vysokú koncentráciu vodorozpustného vápnika, ktorý po aplikácii prechádza na menej rozpustnú uhličitanovú a síranovú formu, ale aj na dobre rozpustnú tiosíranovú formu
 • znižuje kyslosť pôdy a viaže kyslík a oxid uhličitý zo vzduchu
 • pri aplikácii v čase vegetačného kľudu, ako aj pri aplikácii na list priaznivo ovplyvňuje zdravotný stav rastlín
 • pozitívne ovplyvňuje prístupnosť stopových prvkov a zvyšuje účinnosť týchto živín pre rastliny (redukujúci a komplexotvorný charakter)

Použitie a dávkovanie

 • SULKA - Ca  je určená na základné hnojenie do pôdy. Aplikuje sa po zriedení vodou, v závislosti od náročnosti ošetrovaných rastlín na prihnojovanie sírou a vápnikom v dávke 0,5-1,5 litra prípravku na 100 m? v čase vegetačného kľudu. V prípade olejnín je odporučená dávka 0,8-1,3 litra na 100m2, na prihnojenie zemiakov dávka 0,5-0,6 litra na 100m2, kapustoviny a cibuľoviny je vhodné prihnojovať dávkou 1,0-1,2 litra na 100m2. Pri hnojení do pôdy neprekračujte aplikačnú koncentráciu 10% (750ml hnojiva do 10L vody), z dôvodu homogénnosti dávkovania.
 • SULKA - Ca je vhodná aj na ošetrenie sadby cesnaku, cibule, alebo hľúz úžitkových rastlín. Odporúča sa namáčať počas 6 – 12 hod v 4%-om roztoku (315 ml hnojiva do 10 l vody), nechať vysušiť a potom vysadiť.
 • SULKA - Ca je hnojivo pre foliárnu aplikáciu (aplikácia postrekom na rastlinu) ako prevencia a na odstránenie príznakov nedostatku síry a vápnika na zelenine, ovocí a viniči. Je určené aj pre doplnenie vápnika pre vápnomilné kultúrne rastliny. Foliárne (postrekom) sa aplikuje v koncentrácii 1,5 - 2,5 % (125 - 200 ml hnojiva do 10 l vody) v intervaloch 10 - 14 dní. Maximálna odporúčaná dávka hnojiva je 30 - 50 ml / 100m2.
 • SULKA - Ca vykazuje pozitívny vplyv pri aplikovaní na drevo vo viniči a ovocných stromoch v predjarnom období. Pre info, aplikácie v iných krajinách ako v SR, v SR uvedené aplikácie nie sú oficiálne schválené: vedľajšie účinky - poriaznivo pôsobí voči prezimujúcim škodcom a znižuje výskyt kučeravosti pri dávkovaní na ovocné stromy pred a pri pučaní 1% roztok (100 ml do 10 l vody), broskyne pred pučaním 4% roztok (400 ml do 10 l vody) a vinič po jarnom reze pred pučaním 4% roztok (400 ml do 10 l vody).

Podmienky pre aplikáciu

 • Optimálna teplota počas aplikácie je 10-20°C, ideálne je bezveterné počasie s nízkou intenzitou slnečného žiarenia v ranných alebo večerných hodinách.
 • Z dôvodu minimalizácie rizika pre včely neaplikujte na kvitnúce plodiny. Pred aplikáciou zabezpečte, aby v ošetrovanom poraste neboli kvitnúce buriny. Aplikáciu vykonajte v čase, keď včely aktívne nelietajú za znáškovými zdrojmi.
 • Foliárna aplikácia (postrek) na mladých listoch a kvitnúcich plodinách sa neodporúča, pretože môže spôsobovať nekrózy - popálenia.
 • Sulka - Ca nie je miešateľná s prípravkami na ochranu rastlín a ani s inými listovými hnojivami.
 • Nepoužívajte v uzatvorených prietoroch.

Rozsah použitia a dávkovania prípravku v záhradníctve

 • Cesnak / Koncentrácia v %: 4 % roztok / Čakacia lehota v dňoch:  / Poznámky: morenie sadby, namáčať 6-12 hodín, vysušiť a potom vysadiť
 • Cibuľa / Koncentrácia v %: 4 % roztok / Čakacia lehota v dňoch:  / Poznámky: morenie sadby, namáčať 6-12 hodín, vysušiť a potom vysadiť
 • Ovocné dreviny / Prezimujúci škodcovia / Koncentrácia v %: 1 % roztok / Čakacia lehota v dňoch:  / Poznámky: pred a pri pučaní
 • Vinič / Prezimujúci škodcovia / Koncentrácia v %: 4 % roztok / Čakacia lehota v dňoch:  / Poznámky: po jarnom reze pred pučaním
 • Vinič / Kučeravosť (akarinóza) a plstnatosť (erinóza) listov viniča / Koncentrácia v %: 4 % roztok / Čakacia lehota v dňoch:  / Poznámky: po jarnom reze pred pučaním
 • Broskyne / Kučeravosť listov broskýň / Koncentrácia v %: 4 % roztok / Čakacia lehota v dňoch:  / Poznámky: pred pučaním

 

Bezpečnostné upozornenia

Signálne slovo

 • Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia (H vety)

 • (H314) Spôsobuje vážne poleptanie kože.
 • (H335) Môže spôsobiť pordáždenie dýchacích ciest.
 • (EUH031) Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

Bezpečnostné odporúčania (P vety)

 • (P233) Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • (P260) Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • (P264) Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
 • (P280) Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • (P305)+(P351)+(P338) Po zasiahnutí očí ich opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • (P405) Uchovávajte uzamknuté.
 • (P501) Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi pri dodržaní štandardných bezpečnostných pravidiel 

 

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú iba informatívny charakter.

Súvisiace produkty
Ako používať Sulka Ca?