Osobné prevzatie tovaru\nákupu na sklade v Trenčíne len na základe OBJEDNÁVKY cez e-shop! Tovar skladom pripravíme do 30 min. Ďakujeme za pochopenie.
0915 / 420 295 | PO - PI 9:00 - 16:00
Lacné postreky - internetový obchod
0
Košík
0,00 €

Menu
Profiler wgProfiler wg
Profiler wgProfiler wg
*****

Profiler wg

Dvojzložkový fungicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl na ochranu proti peronospóre viniča.

2,16 €
 ks

Skladom podľa variantu

Charakteristika produktu

Dvojzložkový fungicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl na ochranu proti peronospóre viniča.

Účinné látky

Fluopicolide 44,4 g/kg, fosetyl-Al 667 g/kg

Pôsobenie prípravku

Profiler obsahuje účinné látky fluopicolide a fosetyl-Al v optimálnom pomere. Fluopicolide je novinkou medzi účinnými látkami a je prvým reprezentantom novej chemickej skupiny acylpicolidov. Pôsobí translaminárne a vykazuje preventívny, kuratívny i antisporulačný účinok. V rastline je akropetálne redistribuovaný xylémom. Účinkuje vo viacerých vývojových fázach patogéna, a to už niekoľko minút po aplikácii. Pôsobí antisporulačne - zabraňuje uvoľňovaniu, mobilite a klíčeniu zoospór. Zároveň inhibuje rast mycélia vo vnútri rastlinných pletív. Do spektra účinnosti fluopicolide patrí široká škála hubových patogénov z triedy Oomycetes, najmä Plasmopara viticola, Phytophthora infestans, Pseudoperonospora humuli, Peronoplasmopara cubensis, Peronospora destructor a Pythium spp.
Fosetyl-Al je systémová účinná látka zo skupiny ethylfosfonátov. Je prijímaná nadzemnými časťami rastlín i koreňovou sústavou. Účinná látka je rozvádzaná akropetálne xylémom a bazipetálne floémom.

Špecifické fungicídne pôsobenie molekuly je založené na dvoch spôsoboch účinku:

  1. Preventívne aplikovaný fosetyl-Al priamo inhibuje klíčenie spór a prenikanie patogéna do rastlinných pletív. Pri zásahu v neskorších vývojových štádiách choroby obmedzuje rozvoj mycélia a sporuláciu.
  2. Súčasne pôsobí nepriamo stimuláciou prirodzených mechanizmov obranyschopnosti viniča.

Rastliny ošetrené fosetylom-Al reagujú na prítomnosť patogéna zvýšenou produkciou fytoalexínov a ďalších, pre patogéna, toxických metabolitov.

Optimálne využitie fosetylu-Al umožňujú preventívne aplikácie v období aktívneho rastu, kedy dokáže ochrániť aj nové prírastky ošetrených rastlín. Účinkuje proti hubám z triedy Oomycetes (Plasmopara spp., Peronospora spp., Phytophthora spp., Pythium spp.). Pôsobí tiež proti niektorým bakteriózam (napr. Erwinia amylovora).

Odstup zrážok od aplikácie: zrážky 1 hodinu po aplikácii v množstve do 20 mm v priebehu nasledujúcich 2 hodín, resp. v množstve do 40 mm v priebehu nasledujúcich 4 hodín už neznižujú biologickú účinnosť prípravku.

Odporúčania pre aplikáciu

Profiler odporúčame aplikovať výhradne preventívne v období aktívneho rastu viniča (BBCH 53-81), optimálne na začiatku kvitnutia, najneskôr vo fáze začiatku dozrievania bobúľ. V období kvitnutia absolútne postačujú dávky 2,25 - 2,5 kg/ha. V neskorších rastových fázach resp. v podmienkach intenzívneho infekčného tlaku je vhodné dávku zvýšiť na 3 kg/ha. Pri použití maximálnej dávky prípravok súčasne vykazuje významnú vedľajšiu účinnosť aj proti botrytíde, čo je vhodné využiť najmä pri ošetreniach realizovaných pri dokvitaní (BBCH 71), prípadne na začiatku uzatvárania strapcov (BBCH 77). Profiler poskytuje možnosť využitia 14 denného aplikačného intervalu. V podmienkach intenzívneho infekčného tlaku je však potrebné tento interval skrátiť na 10-12 dní. Vinič nevykazuje voči prípravku odrodovú citlivosť a môže byť úspešne použitý pri ochrane akéhokoľvek úžitkového typu viniča. Profiler neovplyvňuje proces fermentácie ani organoleptické vlastnosti vín. V súvislosti s ďalším spracovaním hrozna taktiež nemá negatívny vplyv na vyrábané produkty (napr. mušty, šťavy, kompóty). Aplikáciu prípravku je možné vykonávať schválenými postrekovačmi, alebo rosičmi, ktoré garantujú presné a rovnomerné dávkovanie. Odporúčaná dávka vody sa pohybuje v rozmedzí 200-1000 l/ha. Aplikačná kvapalina nesmie zasiahnuť necieľové susediace porasty.

Príprava aplikačnej kvapaliny

Odmerané množstvo prípravku sa za stáleho miešania pomaly nasype do predmiešavacieho zariadenia, po rozpustení sa vpraví do nádrže aplikačného zariadenia do polovice naplneného vodou. Nádrž sa doplní na požadovaný objem a dôkladne sa premieša. Pri absencii predmiešavacieho zariadenia je vhodné odmerané množstvo prípravku najskôr dôkladne premiešať v pomocnej nádobe v 3-5 násobnom množstve vody a až potom, takto pripravenú, homogénnu zmes za stáleho miešania naliať cez sito do nádrže aplikačného zariadenia naplneného polovičným množstvom vody, doplniť na potrebný objem a znovu dôkladne premiešať.

Antirezistentná prevencia

Profiler obsahuje originálnu účinnú látku fluopicolide s úplne novým mechanizmom účinku a osvedčený fosetyl-Al, u ktorého nebol zaznamenaný pokles účinnosti vytvorením rezistencie ani počas jeho dlhodobého používania. Voči peronospóre viniča Profiler nevykazuje krížovú rezistenciu s rezistenciou najviac ohrozenými fungicídmi zo skupiny fenylamidov (napr. úč. l. metalaxyl-M, benalaxyl-M), Qol fungicídmi (napr. azoxystrobin, famoxadone), s prípravkami obsahujúcimi účinnú látku cymoxanil ani so stredne ohrozenými fungicídmi zo skupiny CAA (napr. úč. látky mandipropamid, dimethomorph). Profiler preto predstavuje viac ako adekvátnu alternatívu týchto produktov. Základným nástrojom antirezistentnej stratégie je obmedzený počet ošetrení realizovaných v priebehu jednej sezóny, ktorý u Profileru zodpovedá maximálne dvom aplikáciám, resp. maximálne trom aplikáciám v každom druhom roku. Celkový počet ošetrení prípravkom Profiler a iných fungicídov s mechanizmom účinku podobným fluopicolide by nemal prekročiť 50% z celkového počtu aplikácií proti peronospóre. Použitie prípravku v rastových fázach BBCH 77 - BBCH 81 je odporúčané výhradne v prípade preventívnych zásahov bez predchádzajúcej prítomnosti infekcie peronospóry.

Miešateľnosť

V prípade použitia zmesí prípravkov nie je možné miešať ich koncentráty, prípravky sa vpravujú do nádrže oddelene. Rovnako neodporúčame miešať koncentráty prípravkov priamo s adjuvantmi.

Listové hnojivá: Pri kombináciách s dusíkatými listovými hnojivami, najmä s hnojivami obsahujúcimi amóniovú zložku, odporúčame vykonať test miešateľnosti ešte pred tým, ako bude kombinácia použitá vo väčšom rozsahu.

Fungicídy, insekticídy

Pre rozšírenie spektra účinnosti je Profiler možné kombinovať s fungicídmi proti múčnatke a botrytíde, rovnako je miešateľný aj s bežne používanými insekticídmi. V prípáde kombinácií s kvapalnými dispergovateľnými koncentrátmi (SC) odporúčame tieto vpraviť do nádrže skôr ako Profiler, naopak práškové a granulované formulácie (WP, WG) až následne po ňom. Ochranu proti peronospóre a múčnatke s vedľajším účinkom proti botrytíde ponúka kombinácia s prípravkom Falcon 460 EC. Kompletnú preventívnu ochranu proti peronospóre, múčnatke, čiernej hnilobe a červenej spále viniča s výrazným vedľajším účinkom proti čiernej škvrnitosti a botrytíde poskytuje tank mix Profiler WG + Zato 50 WG. Pri kombináciách s prípravkom IQ Crystal sa do nádrže postrekovača najskôr vpraví tento fungicíd, až potom produkt s obsahom fosetylu-Al. Obdobný postup je nutné dodržať aj v prípade zmesí s insekticídom Steward, ktorý sa do nádrže vpraví tiež vždy ako prvý, počká sa na jeho dokonalé rozpustenie, až potom sa pridá Profiler.
Profiler nie je možné kombinovať s prípravkami vyrábanými na báze olejových suspenzií ani s tekutými formuláciami síry.

Integrovaná produkcia

Profiler vyhovuje smerniciam pre systémy integrovanej ochrany viniča. Neobsahuje limitované účinné látky ako sú meď, mancozeb, alebo metiram, takže predstavuje ich vhodnú alternatívu bez rizika prekročenia limitných množstiev týchto látok. Profiler nie je škodlivý pre dravého roztoča Typhlodromus pyri a aj riziko pre včely a iné článkonožce je pri jeho použití prijateľné (Vč 3).

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

 

Rozsah použitia a dávkovania prípravku v záhradníctve

  • Vinič / Peronospóra / Dávka na 10 l vody na 100 m2: 25-30 g / Čakacia doba v dňoch: 21 / Poznámky: povolené sú 2 aplikácie za jeden rok pri maximálnych dávkach účinných látok

 

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Prípravok v 6 kg balení je určený pre profesionálnych užívateľov. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú iba informatívny charakter.

Súvisiace produkty
Skladom podľa variantu
*****
Karathane new
3,16 €
 ks 
Karathane New je postrekový kontaktný fungicíd vyznačujúci sa kuratívnym, eradikatívnym a preventívnym účinkom na múčnatke viničovej a súčasne obmedzujúci výskyt a škodlivosť rozto
Skladom podľa variantu
*****
Cantus
16,18 €
 ks 
Postrekový fungicídny prípravok vo forme vodorozpustných granúl určený proti hubovým chorobám vo viniči.
Skladom podľa variantu
*****
Novinka
Qualy 300 ec
2,04 €
 ks 
Systémový prípravok na ochranu jabloní proti chrastavitosti jabĺk.
Skladom u dodávateľa
*****
Melody combi wg
264,32 €
 ks 
Dvojzložkový fungicídny prípravok určený na ochranu viniča proti peronospóre, plesni sivej, bielej hnilobe, červenej spále a čiernej škvrnitosti.
Skladom podľa variantu
*****
Dynali
2,29 €
 ks 
Moderný fungicíd na ochranu viniča s novou formuláciou a unikátnymi vlastnosťami.
Skladom podľa variantu
*****
Aliette 80 wg
1,68 €
 ks 
Prípravok vo forme prášku určený na ochranu jahôd, uhoriek, tekv. zeleniny, semien buka a chmeľu proti hub. chorobám.
Skladom podľa variantu
*****
Sulka-k
4,54 €
 ks 
Kvapalný koncentrát na riedenie s vodou určený proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom.
Skladom podľa variantu
*****
Novinka
Polyram wg
1,87 €
 ks 
Prípravok proti hubovým chorobám zemiakov, viniča, jadrovín a klinčekov.
Náš eshop používa súbory cookie. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu. Ďalšie súbory cookie používame na analýzy. Tie môžete prípadne odmietnuť.