Osobné prevzatie tovaru\nákupu na sklade v Trenčíne len na základe OBJEDNÁVKY cez e-shop! Tovar skladom pripravíme do 30 min. Ďakujeme za pochopenie.
0915 / 420 295 0915 / 420 295 | PO - PI 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Lacné postreky - internetový obchod
0
Košík
Košík
0,00 €

Menu
Prípravky proti hubovým chorobám » Fungicídy » AGRO Choroby paradajok a uhoriek STOP
AGRO Choroby paradajok a uhoriek STOPAGRO Choroby paradajok a uhoriek STOP

AGRO Choroby paradajok a uhoriek STOP

Postrekový fungicíd s ochranným účinkom proti plesniam uhoriek a paradajok, ako aj cuketu, cibuľu, hrachu a cesnaku.

od 5,26 €
 ks

Nedostupný

Charakteristika produktu

 • je postrekový fungicíd s protektívnym (ochranným) účinkom. Používajte na ochranu proti plesniam uhoriek a paradajok, ako aj cuketu, cibuľu, hrachu a cesnaku. Aplikuje postrekom alebo rosením pred alebo na začiatku infekcie (preventívne alebo pri zistení prvých príznakov).
 • Pri vyššom tlaku plesní je možné postrek po 12tich dňoch zopakovať.

Ochranná lehota:

 • Uhorky - 14 dní, paradajky - 3 dni
 • 10 ml prípravku vystačí na plochu cca 100 m2

 

Bezpečnostné upozornenia

Signálne slovo

 • Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia (H vety)

 • H332 Škodlivý pri vdýchnutí
 • H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné odporúčanie (P vety)

 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ pár/ aerosólov.
 • P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
 • P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
 • P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P391 Uniknutý produkt zoberte.
 • P501 Zneškodnite obsah/ obal v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Používajte biocídny prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú iba informatívny charakter.

 

Súvisiace produkty