Osobné prevzatie tovaru\nákupu na sklade v Trenčíne len na základe OBJEDNÁVKY cez e-shop! Tovar skladom pripravíme do 30 min. Ďakujeme za pochopenie.
0915 / 420 295 0915 / 420 295 | PO - PI 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Lacné postreky - internetový obchod
0
Košík
Košík
0,00 €

Menu
Prípravky proti lietajúcemu hmyzu » SBM Pena proti osám, sršňom a ich hniezdam
Novinka
SBM Pena proti osám, sršňom a ich hniezdamSBM Pena proti osám, sršňom a ich hniezdam
*****

SBM Pena proti osám, sršňom a ich hniezdam

Pena proti osám, na osie hniezda a proti sršňom a ich hniezdam.

od 12,08 €
 ks

Skladom podľa variantu

Charakteristika produktu

Pena proti osám, na osie hniezda a proti sršňom a ich hniezdam.

 • Pena je insekticídny aerosól so silným smrtiacim účinkom na báze pyretrínov rastlinného pôvodu a piperonylbutoxidu.
 • Pyretríny rastlinného pôvodu zaručujú výrobku silný smrtiaci účinok (knock down) a piperonylbutoxid zvyšuje účinnosť ošetrenia tak, že po niekoľkých sekundách vyvolá smrť všetkých ôs a sršňov, ktoré sa nachádzajú v hniezde.
 • Osobitná penivá formulácia je špeciálne vyvinutá na zahalenie hniezda do hustej peny, pričom sa hmyz nedostane von a zvýši sa čas jeho kontaktu s insekticídom.
 • Vďaka tejto formulácii a špeciálnemu výdajnému ventilu, ktorým sa dá dosiahnuť prúd až 4 metre, je možné bezpečne ošetrovať osie a sršnie hniezda, ktoré sa obvykle nachádzajú na ťažko prístupných miestach (podkrovia, parapety, dutiny múrov, skrinky so žalúziami a ďalšie domáce a verejné priestory)
 • Penová bariéra chráni pred útokmi ôs a sršňov pri aplikácii
 • Pena preniká do štruktúry hniezda
 • Okamžitý a dlhotrvajúci účinok a efekt
 • Dosah až 4 metre

Účinná látka

Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt z otvorených a dospelých kvetov, Tanacetum cinerariifolium získaný pomocou superkritického oxidu uhličitého 0,15g (zodpovedajúci extraktu z pyrethra 50%: 0,30g)

Bezpečnostné upozornenia

Signálne slovo

 • Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia (H vety)

 • H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
 • H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné odporúčania (P vety)

 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 Uchovajte mimo dosahu detí.
 • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
 • P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C.
 • P501 Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov, v súlade s platným zákonom o odpadoch.

 

Používajte biocídny prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú iba informatívny charakter.

Súvisiace produkty
Ako používať SBM Pena proti osám, sršňom a ich hniezdam?