Osobné prevzatie tovaru\nákupu na sklade v Trenčíne len na základe OBJEDNÁVKY cez e-shop! Tovar skladom pripravíme do 30 min. Ďakujeme za pochopenie.
0915 / 420 295 0915 / 420 295 | PO - PI 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Lacné postreky - internetový obchod
0
Košík
Košík
0,00 €

Menu

Bakteriálna spála jadrovín

Katalóg chorôb a škodcov » Jadroviny » Bakteriálna spála jadrovín
Bakteriálna spála jadrovínBakteriálna spála jadrovín
Bakteriálna spála jadrovín

Charakteristika choroby

Pôvodcom ochorenia je baktéria Erwinia amylovora, v staršej literatúre sa uvádza aj ako spála ružovitých alebo ružokvetých. Väčšina ovocných drevín síce patrí do čeľade ružovitých, ale hostiteľmi spály sú len rastliny patriace do podčeľade jabloňovitých. Medzi nimi sú najvýznamnejšími hostiteľmi jablone, hrušky a duly, preto by sme mali používať výstižnejší názov baktériová spála jadrovín.

Príznaky ochorenia

Príznaky spály sa môžu objaviť na všetkých častiach napadnutých rastlín, najnápadnejšie sú však na kvetoch, mladých plodoch a na koncoch výhonkov, ktoré sa hákovito ohýbajú. Charakteristickým príznakom je hnednutie až černanie postihnutých pletív, pričom na napadnutých pletivách sa často objavujú hnedé kvapky baktériového slizu.

Ochrana

Vzhľadom na veľmi rýchle šírenie ochorenia je ochrana ohrozených ovocných i okrasných drevín pred spálou veľmi náročná. Založená je predovšetkým na preventívnych opatreniach. Podľa platného zákona o rastlinno-lekárskej starostlivosti patrí pôvodca ochorenia – Erwinia amylovora medzi nebezpečné karanténne organizmy, pri ktorých platí ohlasovacia povinnosť. To znamená, že každé podozrenie na výskyt spály jadrovín treba okamžite nahlásiť najbližšiemu okresnému fytoišpektorovi Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) alebo vzorky chorých rastlín zaslať priamo do diagnostického laboratória ÚKSÚPu (Hanulova 9/A, 844 29 Bratislava 42). Vzorky posielané poštou treba zabaliť najprv do vlhkého, potom do niekoľkých vrstiev suchého filtračného alebo novinového papiera a napokon vložiť do mikroténového alebo igelitového vrecka. V sprievodnom liste treba uviesť lokalitu, druh a odrodu postihnutej plodiny, ako aj presnú adresu pestovateľa. Po otestovaní zaslanej vzorky vydá ÚKSÚP rastlinno-lekárske opatrenia, ktoré musí pestovateľ bezpodmienečne dodržať. Zvyčajne ide o okamžitú likvidáciu celých stromov alebo odrezanie a spálenie napadnutých konárov. Rezné rany sa zatierajú roztokom meďnatých prípravkov.

Možnosti chemickej ochrany

Na preventívne postreky ohrozených ovocných stromov sú povolené meďnaté prípravky ako napr. Kuprikol 50. Postreky sú aktuálne na jeseň po opade listov, pred kvitnutím a po odkvitnutí stromov a na začiatku tvorby plodov.

Odporúčané prípravky