• Slovensky
 • Česky
Zákaznícka linka 0915 / 420 295
Akcia
DIMILIN 48 SCDIMILIN 48 SC
Balenie:

Na sklade

DIMILIN 48 SC

*****
2,28 €
Prípravok na ochranu jabloní, sliviek, viniča, kapu. zeleniny, šampionov, listnatých drevín, smrekov a pagaštana konského proti húseniciam škodlivého hmyzu.

Charakteristika produktu

Insekticídny prípravok na ochranu jabloní, sliviek, viniča, kapustovej zeleniny, šampionov, listnatých drevín, smrekov a pagaštana konského proti húseniciam škodlivého hmyzu.

Účinná látka

480 g/l diflubenzuron

 • Úprava: Dispergovateľný koncentrát
 • Spôsob účinku: Kontaktný a požerový

Pôsobenie prípravku

Prípravok Dimilin 48 SC usmrcuje larvy hmyzu ako požerový jed, a to tým, že narušuje tvorbu chitínu a proces zvliekania lariev. Larvy pri zvliekaní hynú. Prípravok nie je systémový. Nepreniká do rastlinných pletív. Nepôsobí na vošky, ani roztoče. Prípravok nepôsobí na parazity a predátorov hmyzu.

Spôsob aplikácie

 • slivky: proti obaľovačovi slivkovému ošetrujte v období kladenia vajíčok, najneskôr do obdobia liahnutia, podľa signalizácie (na začiatku zvýšeného náletu motýľov do feromonových lapačov)
 • kapustová zelenina: odporúčame ošetrovať porast v období liahnutia húsenic až do 3-5 dní po vyliahnutí. Pri použití neskôr nie je úplne zabránené škodám, ktoré húsenice spôsobia požerom pred ich odumretím.
 • jablone: proti húseniciam prípravok aplikujte čo najskôr po vyliahnutí húseníc, alebo ihneď, ako náhle húsenice opustia zimné úkryty. Proti obaľovačovi jablčnému ošetrujte (ako na ovocných stromoch) v období kladenia vajíčok, najneskôr do obdobia liahnutia. Proti podkopáčikom (Leucoptera scitella, Lyonetia clerkella, Lithocolletis blancardella) sa ošetruje v období maximálneho výletu motýľov z prezimujúcich kukiel (v období kladenia vajíčok)
 • vinič: podľa signalizácie: šampionárne: ošetrujte prerastený substrát pred zakrytím zeminou

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Použitie akéhokoľvek  ochranného opatrenia na poraste je potrebné podriadiť opatreniam proti vzniku rezistencie. Táto stratégia u prípravku Dimilin 48 SC zahŕňa aplikáciu iba v registrovanej dávke aplikovanej časovo v súlade s odporúčaním tejto etikety. Maximálny počet aplikácii: v lesníctve jednu aplikáciu počas jedného roka, jablone 2 aplikácie za rok, šampionárne jedna aplikácia v priebehu jedného pestovateľského cyklu. V ostatných plodinách jedna aplikácia za rok.

Príprava postrekovej kvapaliny

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou a doplňte vodou na požadovaný objem. Postrekovú kvapalinu nepripravujte nikdy do zásoby. Pripravenú postrekovú kvapalinu neodkladne spotrebujte.

Upozornenie!

 • postrek sa môže robiť len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere od pracujúcich
 • zabráňte vdychovaniu výparov a postrekového aerosólu
 • postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné plodiny
 • pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie
 • pri práci s prípravkom používajte osobné ochranné pomôcky

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku

Rozsah použitia a dávkovania prípravku v záhradníctve

 • slivka / obaľovač slivkový / Dávka na 10 l vody na 100 m2: 2.5ml / Čakacia lehota v dňoch: 28 / Povolené kombinácie a poznámky: V období kladenia vajíkčok, najneskôr do obdobia liahnutia, podľa signalizácie
 • kapustová zelenina / mlynárik kapustový / Dávka na 10 l vody na 100 m2: 1,5ml / Čakacia lehota v dňoch: 14 / Povolené kombinácie a poznámky: V období liahnutia húseníc až do 3-5 dní po vyliahnutí
 • jablone / obaľovač jablčný / Dávka na 10 l vody na 100 m2: 2,5 ml / Čakacia lehota v dňoch: 28 / Povolené kombinácie a poznámky: V období kladenia vajíčok, najnesk§r do obdobia liahnutia
 • jablone / podkopáčik špirálový, podkopáčik ovocný,ploskáčik jabloňový / Dávka na 10 l vody na 100 m2: 2 ml / Čakacia lehota v dňoch: 28 / Povolené kombinácie a poznámky: Proti podkopáčikom aplikujte v období maximálneho výletu motýľov z prezimujúcich kukiel(v období kladenia vajíčok)
 • jablone / obaľovač pásový,obaľovač mramorový / Dávka na 10 l vody na 100 m2: 2 ml / Čakacia lehota v dňoch: 28 / Povolené kombinácie a poznámky: Podľa signalizácie
 • smrek / ploskanky,piliarky / Dávka na 10 l vody na 100 m2: 2 ml / Čakacia lehota v dňoch: 21 / Povolené kombinácie a poznámky: 
 • listnaté dreviny / listožravý hmyz / Dávka na 10 l vody na 100 m2: 1,5 ml / Čakacia lehota v dňoch: AT / Povolené kombinácie a poznámky: 
Súvisiace produkty
*****
VERTIMEC 018 EC
Postrekový prípravok vo forme koncentrátu, určený k ochrane zeleniny, jadrovín, chmeľu a okras. rastlín proti roztočcom, minerkám a strapkám vrátane strapky západnej.
Balenie:
*****
ACTARA 25 WG
Špecialista na pásavku zemiakovú. Actara® 25 WG je nový širokospektrálny insekticíd pre listovú a pôdnu aplikáciu. Prípravok je určený na ničenie cicavého (vošky, skočky, molice) a žravého hmyzu (pásavka, mínujúci hmyz).
Balenie:
FORCE 1,5 G
Jedinečné riešenie proti larvám kukuričiara. Ochrana pozemkov so silným výskytom kukuričiara koreňového.
Balenie:
*****
DECIS PROTECH OKRASNÉ RASTLINY
K ochrane okrasných rastlín proti cicavým a žravým škodcom.
Balenie:
*****
RELDAN 22
Je širokospektrálny, špecializovaný insekticíd do sadov a pre použitie proti škodcom na cibuli, cesnaku a hlúbovej zelenine.
Balenie:
*****
Novinka
NISSORUN 10WP
Prípravok proti roztočcom so širokým spektrom použitia.
Balenie:
*****
Novinka
MAVRIK 2 F
Kontaktný insekticíd vo forme vodnej emulzie typu olej - voda určený na ničenie cicavých a žravých škodcov v chmeli, poľných plodinách, zelenine, viniči a v ovocných kultúrach.
Balenie:
*****
KOMPLEXNÁ OCHRANA RUŹÍ
Prípravok proti odolným škodcom a hubovým chorobám s dlhodobým efektom. Insekticídny aj fungicídny systémový účinok.
Balenie:
LACNÉ POSTREKY | FIRMBOX, Brnianska 2343/153 | 911 05 Trenčín, Slovenská republika | e-mail: kontakt@lacnepostreky.sk | tel.: +421 915 / 420 295
Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií tu.
Katalóg chorôb a škodcov
Tento eshop používa ku skvalitneniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto eshopu s tým súhlasíte.