• Slovensky
  • Česky
Zákaznícka linka 0915 / 420 295
CALYPSO 480 SCCALYPSO 480 SC
Balenie:

Na sklade

CALYPSO 480 SC

*****
255,00 €
Prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na ochranu repky olejnej, ovo. drevín, viniča, zeleniny, zemiakov a okra. rastlín proti cicavému a žravému hmyzu.

Charakteristika produktu

Postrekový insekticídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na riedenie vodou na ochranu repky olejnej, ovocných drevín, viniča, zeleniny, zemiakov a okrasných rastlín proti cicavému a žravému hmyzu.

Účinná látka

Calypso 480 SC obsahuje novú účinnú látku thiacloprid zo skupiny chloronicotinilov. Pôsobí kontaktne i požerovo a má vynikajúce systémové vlastnosti. Originálny spôsob účinku spočíva v narušení prenosu impulzov vo vnútri nervového systému hmyzu. Mechanizmus je obdobný ako u acetylcholinesterázy, avšak thiacloprid je len pomaly inaktivovaný. Jeho trvalé pôsobenie vedie k celkovej disfunkcii nervového systému a následne k usmrteniu cieľového organizmu.

Významnou prednosťou prípravku Calypso 480 SC sú jeho mimoriadne priaznivé ekotoxikologické parametre. Neškodí totiž včelám ani ďalším druhom užitočného hmyzu a je povolená aj jeho letecká aplikácia. Táto skutočnosť má obrovský význam v mnohých plodinách a umožňuje aj ošetrenia kvitnúcich porastov za podmienky dodržania zásad ošetrovania takýchto porastov.

Odporúčania pre aplikáciu

ZEMIAKY
Pásavka zemiaková – Keďže nemá prirodzených nepriateľov kalamitne sa rozmnožuje hlavne v južných oblastiach, kde môže mať aj dve generácie. Najväčšiu škodlivosť vykazujú larvy 2.-4. larválneho štádia, preto aj ošetrenie zemiakov smerujeme do tohto obdobia. Prípravok Calypso 480 SC pôsobí na pásavku veľmi razantne a vykazuje dlhodobú účinnosť, až 4 týždne. Dávka je 1ml/100m2.

JABLOŇ
Kvetovka jabloňová – Aplikácia proti dospelcom sa vykonáva podľa signalizácie, obvykle v štádiu myšieho uška. Dávka je 2ml/100m2.
Obaľovač jablčný – Aplikácia podľa signalizácie. Vzhľadom k vlastnostiam prípravku môžeme s ošetrovaním začať ihneď po vrchole letovej vlny obaľovača. Najneskôr ošetrujte na začiatku liahnutia lariev. Dávka je 2ml/100m2.
Voška skorocelová, Voška jabloňová – Proti voškám ošetrujte len podľa potreby pri silnejšom napadnutí, pri dosiahnutí kritického čísla výskytu. Dávka je 2ml/100m2. Podkopáčik špirálový – V posledných rokoch veľmi závažný škodca. Ošetrenie vykonávať na základe pozorovania výskytu škodcu už v minulom roku. Signalizácia v danom roku je zväčša nepresná. Dávka je 2ml/100m2.

SLIVKY
Obaľovač slivkový – Aplikáciu vykonať podľa signalizácie. Vzhľadom k vlastnostiam prípravku je možné s ošetrovaním začať už bezprostredne po vrchole letovej vlny, najneskôr však ošetrujte pri začiatku liahnutia lariev. Prípravok vykazuje spoľahlivú účinnosť aj na piliarku slivkovú a piliarku žltú. Dávka je 2ml/100m2.
Vošky – Proti voškám ošetrujeme pri silnejšom napadnutí, pri dosiahnutí kritického čísla výskytu. Dávka je 2ml/100m2.

VINIČ.
Obaľovač mramorovaný a obaľovač jednopásový – Proti obaľovačom na viniči vykonávajte ošetrenie na základe signalizácie. Ošetruje sa hlavne proti druhej generácii, ktorá môže spôsobiť poškodenia na dozrievajúcich bobuliach, čo sa môže stať prvotnou príčinou následnej infekcie plesňou sivou. Dávka je 2ml/100m2.

ZELENINA – PAPRIKA, RAJČIAK, UHORKY
Molica skleníková a Vošky – Aj zeleninu ošetrujeme na základe signalizácie, pri dosiahnutí kritického čísla výskytu. Veľkou výhodou tohto prípravku u zelenín je mimoriadne krátka ochranná doba, len 3 dni. Dávka je 3ml/100m2.

SLNEČNICA.
Voška slamihová – je najzávažnejším živočíšnym škodcom slnečnice. Teplé a suché počasie výrazne podporuje šírenie tohoto škodcu z primárneho hostiteľa (slivka) na astrovité rastliny, predovšetkým na slnečnicu. Dávka 1ml/100m2 umožňuje spoľahlivú a dlhodobú kontrolu výskytu vošky slamihovej v slnečnici. Aplikáciu vykonávajte podľa potreby pri výskyte škodcu.

Prípravok Calypso 480 SC je možné počas vegetácie použiť maximálne 2 krát. Doporučené množstvo postrekovej kvapaliny: ovocné plodiny 3-10litrov/100m2, zemiaky 3-5litrov/100m2.
Prípravok je pre včely relatívne neškodný.

Príprava postrekovej kvapaliny

Odmerané množstvo prípravku (V prípade 1ml balenia, doplňte fľaštičku vodou, uzatvorte a dôkladne pretrepte)  za stáleho miešania vlejte do nádrže naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na stanovený objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to ručne (3 krát po sebe). Výplachovú kvapalinu vlejte do nádrže postrekovača. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Pripravte si len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
 

Rozsah použitia a dávkovania prípravku v záhradníctve

Plodina

Škod​livý organizmus

Dávka na 10 l vody/ na plochu 100 m2

Čakacia lehota v dňoch

Povolené kombinácie a poznámky

čerešne

vrtivka čerešňová

2 ml

14

Aplikujte podľa signalizácie, pôsobí zároveň proti voškám.

jablone

kvetovka jabloňová, obaľovač jeblčný, podkopáčik špirálovitý, voška jabloňová a skorocelová

2 ml

14

Obaľovač jablčný- prípravok pôsobí zároveň na vajíčka i na húsenice škodcu. Aplikáciu vykonajte podľa signalizácie. Vzhľadom k vlastnostiam prípravku je možné s ošetrením začať bezprostredne po vrchole letovej vlny obaľovača zistenej vo feromónovom lapáku, najneskôr ošetrujte, keď sa kladené vajíčka nachádzajú v štádiu “čiernej hlavičky“. Kvetovka jabloňová – ošetrujte v období od “myšieho uška” do zeleného kvetného púčika. Vošky – aplikáciu vykonajte podľa potreby na začiatku výskytu.

paprika

molica skleníková

3 ml

3

Voška broskyňová – aplikáciu vykonajte podľa potreby na začiatku výskytu. Molica skleníková – ošetrujte pri zistení výskytu.

voška broskyňová

3 ml

3

rajčiak

molica skleníková

3 ml

3

Molica skleníková – ošetrujte pri zistení výskytu.

slivky

obaľovač slivkový, voška slamihová, voška slivková

2 ml

14

proti voškám aplikáciu vykonajte podľa potreby na začiatku škodlivého výskytu. proti obalovačovi aplikáciu vykonajte podľa signalizácie po vrchole letovej vlny motýľov vo feromónových lapákoch.

uhorky

molica skleníková

3 ml

3

Voška bavlníková – ošetrujte podľa potreby pri zistení výskytu bezkrídlych vošiek. Molica skleníková – ošetrujte pri zistení výskytu.

voška bavlníková

3 ml

3

vinič

obaľovače

2 ml

21

Ošetrite do jedného týždňa po vrchole letovej vlny sledovanej vo feromónových lapákoch

zemiaky

pásavka zemiaková

1 ml

14

Ošetrujte v období max. liahnutia lariev.

Súvisiace produkty
Akcia
HROM 200 SL
Insekticíd proti lietajúcemu hmyzu napríklad mucha, komár s výnimkou ôs a sršňov v uzavretých priestoroch v koncentrovanej forme. Určený pre univerzálne použitie.
Balenie:
*****
INTEGRO
Selektívny insekticíd pre základnú ochranu ovocných drevín, viniča proti larvám motýľov, najmä obaľovačom, podkopáčikom, piadivkám a pod.
Balenie:
*****
Akcia
DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
Postrekový insekticídny prípravok na priame použitie vo forme kvapaliny k aplikácii bez riedenia (ready for use) určený na ochranu okrasných rastlín proti cicavým a žravým škodcom ako sú vošky, molice, ploštice, vrtuľa, méry, húsenice, chrobáky a motýle.
Balenie:
*****
Novinka
NISSORUN 10WP
Prípravok proti roztočcom so širokým spektrom použitia.
Balenie:
*****
Doprava zdarma
MONCEREN G
Kombinované insekticídno-fungicídne moridlo na ochranu zemiakov po vzídení proti prenášačom viróz, pásavke zemiakovej, drôtovcom a koreňomoru ľuľkovému.
Balenie:
KAISO SORBIE
Přípravek ve formě vodou dispergovatelných granulí, určený k ochraně obilnin, řepy cukrové, řepy krmné a řepky proti Čičava a žravé hmyzu.
Balenie:
Novinka
DESIMO DUO
Účinny kontaktný a požerový moluskocid proti všetkým druhom slimákov a slizniakov v záhrade.
Balenie:
*****
VAZTAK ACTIVE
Postrekový insekticídny prípravok vo forme mikroemulzie (ME) na báze svetlostabilného syntetického pyrethroidu určený k ničeniu škodlivého hmyzu v celej škále poľných i špeciálnych plodín ako aj v lesnom hospodárstve.
Balenie:
LACNÉ POSTREKY | FIRMBOX, Brnianska 2343/153 | 911 05 Trenčín, Slovenská republika | e-mail: kontakt@lacnepostreky.sk | tel.: +421 915 / 420 295
Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií tu.
Katalóg chorôb a škodcov
Tento eshop používa ku skvalitneniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto eshopu s tým súhlasíte.