• Slovensky
  • Česky
Zákaznícka linka 0915 / 420 295
MELODY COMBI WGMELODY COMBI WG

Nedostupný

MELODY COMBI WG

*****
1,75 €
Dvojzložkový fungicídny prípravok určený na ochranu viniča proti peronospóre, plesni sivej, bielej hnilobe, červenej spále a čiernej škvrnitosti.

Charakteristika produktu

Dvojzložkový fungicídny prípravok vo forme vodorozpustných granúl určený na ochranu viniča proti hubovým chorobám.

Účinné látky

Iprovalicarb 90 g/kg, folpet 563 g/kg

Pôsobenie prípravku

Melody Combi WG predstavuje optimálnu kombináciu dvoch účinných látok s odlišným mechanizmom účinku. Iprovalicarb je reprezentantom modernej chemickej skupiny CAA - amidy kyseliny karboxylovej. Pôsobí systémovo a zabezpečuje efektívnu kontrolu chorôb zo skupiny Oomycetes, z ktorých najvýznamnejšou je peronospóra viniča. Rastlinou je veľmi rýchlo prijímaný a ak- ropetálne rovnomerne rozvádzaný do všetkých častí ošetrenej rastliny. Absorpciu iprovalicarbu výrazne  urýchľuje  teplé  a  vlhké  počasie.  Táto vlastnosť patrí medzi jeho významné prednosti, pretože práve v takýchto klimatických podmienkach infekčný tlak peronospóry výrazne narastá. Iprovalicarb poskytuje spoľahlivú preventívnu ochranu v trvaní 10-14 dní, do troch dní od vzniku infekcie pôsobí navyše aj kuratívne. Veľký význam  má  aj  jeho  eradikatívne  pôsobenie,  ktoré sa  prejavuje  najmä  výrazným  antisporulačným efektom. Kontaktným účinkom proti širokej škále hubových patogénov ho vhodne dopĺňa osvedčený folpet.

Odporúčania pre aplikáciu

Melody  Combi  WG  vykazuje  vysokú  účinnosť proti  mimoriadne  širokému  spektru  hubových chorôb. Aplikačnú dávku je možné prispôsobiť druhovému spektru chorôb, vývojovej fáze viniča a aktuálnej intenzite infekčného tlaku. Takáto cielená aplikácia umožňuje maximálne efektívne a zároveň ekonomicky výhodné využitie výkonnostného potenciálu prípravku. Pri denných teplotách presahujúcich 30°C odporúčame aplikácie vykonávať vo večerných, alebo skorých ranných hodinách.

Peronospóra viniča
Proti tejto chorobe Melody Combi WG pôsobí tak preventívne, ako i kuratívne (do troch dní od vzniku  infekcie)  a  eradikatívne  (entisporulačný efekt). Vďaka systémovému pôsobeniu sú spoľahlivo chránené aj nové prírastky. Pri preventívnych aplikáciách odporúčame využívať postrekový interval  10-14  dní.  V  podmienkach  intenzívneho infekčného tlaku neprekročte interval 10-12 dní. Aplikačnú dávku je možné prispôsobiť vývojovej fáze ošetrovaného viniča:
do začiatku kvitnutia (BBCH 16 - 61) 9 - 12 g/100m2
kvitnutie až bobule veľkosti brokov (BBCH 61 - 71) 12 - 18 g/100m2
veľkosť brokov až začiatok dozrievania (BBCH 71 - 81)  18 g/100m2

Pleseň sivá
Proti botrytíde sa Melody Combi WG používa výhradne preventívne, najmä v období dokvitania a  vo  fáze  uzatvárania  strapcov.  Pri  aplikácii  je potrebné zabezpečiť dokonalé ošetrenie bobúľ i strapiny. Odporúčané dávkovanie:
kvitnutie až bobule veľkosti brokov BBCH 61 - 71  12 - 18 g/100m2
bobule veľkosti brokov BBCH 71  18 g/100m2

Biela hniloba viniča
Ošetrenia  sa  vykonávajú  od  fázy  uzatvárania strapcov, teda v období, keď je vinič voči tejto chorobe najcitlivejší. Odporúčané sú predovšetkým preventívne aplikácie. V prípade poškodenia kru- pobitím,  fyziologickým  praskaním  bobúľ  alebo v dôsledku silného napadnutia múčnatkou je potrebné zasiahnuť ihneď po poškodení, najneskôr do 24 hodín plnou dávkou prípravku 18 g/100m2.

Červená spála viniča
V prípade hroziacej infekcie sa Melody Combi WG proti tejto chorobe obvykle aplikuje od fázy 4. - 5. listu s následným zopakovaním ošetrenia po 10 - 14 dňoch. Po zahájení štandardnej ochrany proti peronospóre už nie sú potrebné špeciálne zásahy proti červenej spále.

Čierna škvrnitosť viniča
Prípravok vykazuje významnú vedľajšiu účinnosť aj  proti  čiernej  škvrnitosti.  Dostatočnú  kontrolu tejto choroby poskytujú ošetrenia proti peronospóre.

Antirezistentná stratégia
Melody Combi WG sa vyznačuje odlišným me-chanizmom pôsobenia ako fenylamidy, acylmočoviny a Qol. Predstavuje preto ich vhodnú alternatívu v rámci postrekových plánov. Krížová rezistencia  nebola  pozorovaná  ani  medzi  iprovalicarbom  a  ostatnými  peronospórovými účinnými látkami ako sú metalaxyl-M, benalaxyl-M, cymoxanil, azoxystrobin či femoxadone. Základom antirezistentnej prevencie je dodržanie maximálneho  počtu  štyroch  ošetrení  prípravkami zo  skupiny  CAA  (iprovalicarb,  dimethomorph, mandipropamid) v priebehu celej vegetácie. Produkty z tejto skupiny nepoužívajte viac ako dvakrát  bezprostredne  za  sebou,  následne  takýto sled  ošetrení  vždy  prerušte  minimálne  dvoma aplikáciami  prípravkov  s  iným  mechanizmom účinku. Uprednostňujte preventívne ošetrenia, kuratívne a eradikatívne pôsobenie Melody Combi WG  využívajte  len  v  odôvodnených  nevyhnutných prípadoch. Za takýchto okolností je potrebné interval medzi ošetreniami skrátiť na 10 - 12 dní.

Miešateľnosť

Vhodnými   kombinačnými   partnermi   Melody Combi  WG  sú  prípravky  proti  múčnatke, napr. Zato 50 WG. Pri príprave  zmesí  je  zakázané  priamo  zmiešavať koncentráty  prípravkov.  Jednotlivé  produkty  sa do nádrže postrekovača vpravujú vždy oddelene.  Zmesi  s  produktmi  vykazujúcimi  alkalické pH je nutné aplikovať ihneď po príprave postrekovej kvapaliny.

Integrovaná produkcia
Melody Combi  WG  vyhovuje  smerniciam  pre integrovanú produkciu viniča, neobsahuje meď a nie je škodlivý pre Typhlodromus pyri. Prípravok neovplyvňuje fermentáciu ani organoleptické vlastnosti vín.

 

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka do 10L vody / na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
vinič Peronospóra viniča 18 g 28 dní  
vinič pleseň sivá na viniči 18 g 28 dní  
vinič Biela hniloba viniča 18 g 28 dní  
vinič Červená spála viniča 18 g 28 dní  
vinič Čierna škvrnitosť na viniči 18 g 28 dní  
Súvisiace produkty
PROFILER WG
Dvojzložkový fungicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl na ochranu proti peronospóre viniča.
Balenie:
Doprava zdarma
SWITCH 62,5 WG
Fungicíd s kontaktným a systémovým účinkom na ochranu viniča proti plesni sivej - botrytíde (Botrytis cinerea) vo forme vodorozpustného mikrogranulátu.
Balenie:
AMISTAR 250 SC
Fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ochranu pšenice, jačmeňa, cukrovej repy a slnečnice proti hubovým chorobám.
Balenie:
*****
Doprava zdarma
CASSIOPEE 79 WG
Fungicídny prípravok vo forme dispergovateľných,vo vode rozpustných granúl určený na ochranu viniča proti hubovým chorobám.
Balenie:
AMISTAR OPTI
Širokospektrálny dvojzložkový fungicíd vo forme suspenzného koncentrátu so systémovým aj kontaktným účinkom určený na ochranu pšenice ozimnej proti múčnatke trávovej, septoriózam pšenice a hrdziam.
Balenie:
*****
SYLLIT 65 WP
Fungicídny prípravok s lokálne systémovým účinkom, vo forme prášku určený na ochranu ovocných drevín a ruží proti hubovým chorobám.
Balenie:
*****
Novinka
FOLICUR
Prípravok vo forme koncentrátu na ochranu ruží proti múčnatke, čiernej škvrnitosti a hrdzi, okrasných rastlín proti múčnatke a hrdzi a krušpánu proti Cylindrocladium buxicola.
Balenie:
*****
ALIETTE 80 WG
Prípravok vo forme prášku určený na ochranu jahôd, uhoriek, tekv. zeleniny, semien buka a chmeľu proti hub. chorobám.
Balenie:
LACNÉ POSTREKY | FIRMBOX, Brnianska 2343/153 | 911 05 Trenčín, Slovenská republika | e-mail: kontakt@lacnepostreky.sk | tel.: +421 915 / 420 295
Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií tu.
Katalóg chorôb a škodcov
Tento eshop používa ku skvalitneniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto eshopu s tým súhlasíte.