0915 / 420 295 | PO - PI 8:00 - 16:00
Lacné postreky - internetový obchod
0
Košík
0,00 €

Menu
Náš e-shop expeduje zásielky. Prosíme Vás o trpezlivosť, keď budete dlhšie čakať na doručenie tovaru. Robíme maximum, aby sme tovar odosielali čo najskôr.
Prípravky proti burinám » Roundup rapid
Doprava zdarma
Roundup rapidRoundup rapid
Roundup rapid

Roundup rapid

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu riediteľného vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch, vinohradoch, okrasných kultúrach a na likvidáciu neziadúcej vegetácie na ostatných plochách, ako aj v lesnom hospodárstve.

250,32 €
 ks

Na sklade

Charakteristika produktu

Roundup Rapid je neselektívny systematický herbicíd novej generácie vybavený TranSorbTM technológiou, ktorá zdokonaľuje jeho vlastnosti. Vďaka TranSorb™ technológii rozpúšťa Roundup Rapid voskovú vrstvu na povrchu listov a v intervale 10 až 40 minút preniká dovnútra bez porušenia bunky kutikuly. V listoch nepreniká do buniek palisádového parenchymu, ale postupuje medzibunkovými priestormi rovno do cievneho systému (xylemu a floemu) ošetrenej rastliny. Takto prenikne do koreňov ošetrenej rastliny omnoho rýchlejšie ďaleko viac prípravku.

Výhody prípravku Roundup Rapid oproti bežným glyfosátom:

 • Účinkuje za extrémne chladného počasia a za rosy, preto ho možno aplikovať i pri menej ideálnych podmienkach skoro ráno alebo neskoršie do noci pri výskyte rosy a taktiež pri veľmi chladnom počasí na konci vegetácie.
 • Účinkuje i pri vysokých teplotách do 30° a pri vlhkosti vzduchu nad 50%.
 • Je odolný k dažďu 1 hodinu po aplikácii, preto vylučuje nutnosť opakovať aplikáciu po náhlej prehánke.
 • Preniká rýchlejšie do koreňov rastlín a kultivácia tak môže nasledovať už 3 dni po aplikácii na vytrvalé buriny.
 • Vykazuje ekotoxikologické vlastnosti porovnateľné s prípravkom Roundup Biaktiv a je preto použiteľný v podmienkach náročných na neškodnosť prípravku (použitie pred zberom plodín, v lesnom hospodárstve, v komunálnej sfére, v záhradách a pod.)

Účinná látka

450 g.l -1 glyphosate , t.j. 551 g.l-1 draselná soľ glyfosátu (N-fosfonomethyl-glycinu) 

Rozsah použitia a dávkovania prípravku v záhradníctve

 • obilniny / pýr a iné trváce buriny  / Dávka na 1 ha : 2,5 l  / Čakacia lehota v dňoch: 14 / Poznámka: 1) predzberová aplikácia
 • kukurica, zemiak, sója / pýr, trváce buriny / Dávka na 1 ha : 1,5 - 2 l / Čakacia lehota v dňoch: AT / Poznámka: 2)
 • kukurica / jednoročné a trváce buriny  / Dávka na 1 ha : 2,4 l  / Čakacia lehota v dňoch: AT / Poznámka: 17) iba hybridy tolerantné k účinnej látke glyphosate
 • repa cukrová, repa kŕmna, zemiak / prerastené buriny  / Dávka na 1 ha : 1,5 l (33-50 %) / Čakacia lehota v dňoch: 30 / Poznámka: 3) knôtový rám
 • repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica / prerastené buriny  / Dávka na 1 ha : 2,5-3,5 l / Čakacia lehota v dňoch: 14 / Poznámka: 4), 5) uľahčenie zberu, len pozemný postrek
 • ľan / pýr a iné trváce buriny / Dávka na 1 ha : 3,5 l  / Čakacia lehota v dňoch: 10 / Poznámka: 6) predzberová aplikácia
 • jadroviny, kôstkoviny, vinič / turanec kanadský / Dávka na 1 ha : 1,5-2 l  / Čakacia lehota v dňoch: AT  / Poznámka: 7)
 • jadroviny, kôstkoviny, vinič / pýr a iné trváce buriny / Dávka na 1 ha : 2,5 l  / Čakacia lehota v dňoch: AT  / Poznámka: 7)
 • jadroviny, kôstkoviny, vinič / pupenec / Dávka na 1 ha : 5 l  / Čakacia lehota v dňoch: AT  / Poznámka: 7)
 • jahoda / prerastené buriny / Dávka na 1 ha : 1,5 l (33-50 %) / Čakacia lehota v dňoch: AT  / Poznámka: 8) knôtový rám
 • orná pôda, strnisko / pýr a iné trváce buriny / Dávka na 1 ha : 2,5 l + (5 kg) / Čakacia lehota v dňoch: AT  / Poznámka: TM síran amónny
 • zavlažovacie a odvodňovacie kanále / nežiaduce dreviny, pobrežné buriny / Dávka na 1 ha : 4 l  / Čakacia lehota v dňoch: AT  / Poznámka: 10) 
 • železnice / nežiaduca vegetácia / Dávka na 1 ha : 4-8 l  / Čakacia lehota v dňoch: AT  / Poznámka: 11)
 • celoplošné ošetrenie kultúr smreka, borovice, jedle / jednoročné a trváce buriny / Dávka na 1 ha : 2,5-3,5 l  / Čakacia lehota v dňoch: AT  / Poznámka: 12) pred pučaním drevín, po vyzretí letorastov
 • lesné škôlky / buriny, nežiaduce dreviny a kry  / Dávka na 1 ha : 2,5-3,5 l (0,5- 1%)  / Čakacia lehota v dňoch: AT  / Poznámka: 13) postrek
 • lesné kultúry / buriny, nežiaduce dreviny a kry  / Dávka na 1 ha : 2,5-4 l (1,5- 2,5%)   / Čakacia lehota v dňoch: AT  / Poznámka: 15) postrek
 • lesné kultúry / pňové a koreňové výmladky  / Dávka na 1 ha : 5-10%   / Čakacia lehota v dňoch: AT  / Poznámka: 16) náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa

Pokyny pre aplikáciu

 • 1) max. 200 l vody, predzberová aplikácia, poľahnuté porasty na uľahčenie zberu. Aplikujte asi 10- 14 dní pred zberom - vosková zrelosť, vlhkosť zrna pri aplikácii má byť max. 30%.
 • 2) pred sejbou, výsadbou alebo vzídením plodiny. Pripravovať pôdu a siať možno už o 3 dni po aplikácii, aj keď buriny budú ešte zelené. Diskovými bezorbovými sejačkami možno siať už 24 hod po aplikácii.
 • 3) aplikujte knôtovým rámom proti prerasteným burinám, použite dávku 1-1,5 l.ha-1 v koncentrácii 33-50%.
 • 4) repka ozimná: max. 200 l .ha-1 vody, aplikujte 10-14 dní pred zberom, keď je najmenej 60% semien v šešuliach stredného plodného podlažia hnedých.
 • 5) hrach peluška, sója, slnečnica: max. 150-200 litrov vody na ha, aplikujte 10-14 dní pred zberom, vlhkosť zrna má byť max. 30%. 
 • 6) max. v 200 litroch vody, 8-10 dní pred zberom
 • 7) max. 200 litrov vody/ha, cielené buriny musia byť v plnom raste, najmenej 20 cm vysoké, viacročné hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými burinami.
 • 8) jahody sa ošetrujú až po zbere.
 • 9) postemergentne po zbere v max. 200 l vody, pýr musí mať vyvinuté najmenej 3-4 listy (15-25 cm).
 • 10) maximálne v 200-300 l vody.
 • 11) max. 300-400 litrov vody na ha. Pri aplikácii je potrebné zabezpečiť zvlhčenie celej rastliny. Aplikujte od začiatku tvorby kvetných pupeňov do odkvetu, aby sa zabránilo vzniku klíčivých semien. Ošetrovať možno počas celého vegetačného obdobia, najlepšie však od polovice mája do polovice júna. Na buriny vzídené z pôdnej zásoby semien je potrebné aplikáciu zopakovať. Nepoužívajte bližšie ako 25 m od vodných tokov a na železničných staniciach/zastávkach.
 • 12) aplikujte na jar pred pučaním po vyzretí (zdrevnatení) letorastov (v mesiacoch augustseptember) v kultúrach smreka, borovice, jedle
 • 13) v lesných škôlkach - manipulačné plochy a komposty ošetrujte, keď je burina dobre vyvinutá pred, alebo v čase jej kvitnutia - chrbtové postrekovače 1,5-2,5% roztok, alebo traktorové postrekovače 2,5-4 l.ha-1 v 200 l vody. Na produkčných plochách po vyzdvihnutí sadeníc, pred letným škôlkovaním, na zaburinený úhor pred sejbou, chrbtové postrekovače 0,5-1% roztok, traktorové postrekovače 2,5-3,5 l.ha-1 v 200 l vody. Cestičky medzi záhonmi ošetrujte len s použitím krytu, usmerňujúceho postrek.
 • 14) knôtovým rámom - náter listovej plochy burín.
 • 15) v lesných kultúrach - príprava pôdy na zalesnenie na husto zatrávnených alebo zaburinených plochách, chrbtové postrekovače s 1,5-2,5% roztokom. Pri príprave pôdy na prirodzené zmladenie (nasemenenie) použite chrbtové postrekovače s 1,5-2,5% roztokom. Na ničenie nežiaducich listnáčov - na jednotlivé listnáče, prípadne pásové nárasty do výšky 2 m, na súvislé nárasty do výšky 1 m aplikujte chrbtovým postrekovačom dávku podľa vyspelosti nárastu a dreviny. Na ničenie vyvinutých výmladkov na pňoch nástrekom na listovú plochu použite 1,5-2,5% roztok. Odporúčame pridať značkovacie farbivo. Na potlačenie rastu predrastkov použite do zásekov (v jednej rovine na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 1 ml 12% roztoku do každého záseku. Na potlačenie rastu nežiaducich listnáčov v prebierke - do zásekov (v jednej rovine na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 1 ml 12% roztoku do každého záseku. 16) na potlačenie výmladnosti pňov aplikujte na čerstvé pne (do 8 hod. po ťažbe), okrem doby silného miazgotoku na jar, náterom alebo nástrekom, použite 5% roztok, u odolných drevín koncentráciu primerane zvýšte.
 • 17) prípravok aplikujte v prípade potreby opakovane: prvý raz vo fáze 2-4 listov kukurice, druhý raz vo fáze 6-8 listov kukurice, maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 4,8 l.ha-1 , aplikujte na vzídené buriny do maximálnej výšky 10 cm, max. v 200 l.ha-1 vody. Neprekračujte maximálnu vývojovú fázu kukurice pre druhú aplikáciu!

 

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Prípravok v 20 L balení je určený pre profesionálnych užívateľov. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú iba informatívny charakter.

Súvisiace produkty
Skladom
*****
Starane forte
8,21 €
 ks
Postrekový selektívny herbicíd vo forme emulgov. koncentrátu (EC) pre riedenie vodou určený na postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v obilninách bez podsevu,
Skladom
*****
Novinka
Herbiclean al
11,33 €
 ks
Prvý prírodný totálny herbicíd proti burinám, riasam a machom.
Na objednávku
Cliophar 300 sl
710,00 €
 ks
Herbicíd určený na likvidáciu odolných dvojklíčnolistových burín v obilninách, kukurici, repe, repke olejnej a v ďalších plodinách.
Na objednávku
Aurora 40 wg
97,00 €
 ks
Kontaktný herbicíd do pšenice, jačmeňa, raže a tritikale. Aurora 40 WG má vynikajúci účinok najmä na lipkavec obyčajný, veroniky, hluchavky a ľuľok a veľmi dobrý účinok na fialky.
Skladom
Novinka
Buzzin
1,50 €
 ks
Prípravok proti burinám v zemiakoch, použitie aj pri vzídených zemiakoch.
Skladom u dodávateľa
Bromotril 25 sc
538,00 €
 ks
Herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na POST ničenie dvojklíčnolistových burín v obilninách, v obilninách s podsevom lucerny a v kukurici.
Skladom u dodávateľa
Escort nový
320,00 €
 ks
Herbicídny prípravok na preemergentnú aplikáciu do hrachu a sóje vo forme emulzného koncentrátu na ničenie jedno a dvojklíčnolistových burín.
Skladom u dodávateľa
Reglone
559,00 €
 ks
Neselektívny, kontaktne pôsobiaci prípravok určený na desikáciu poľných plodín.
Tento eshop používa ku skvalitneniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto eshopu s tým súhlasíte.