• Slovensky
 • Česky
Zákaznícka linka 0915 / 420 295
PIKEPIKE
Balenie:

Na sklade

PIKE

*****
44,95 €
Herbicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl, určený k ničeniu dvojklíčnych jednoročných burín v plodinách pšenica ozimná a jačmeň jarný.

Charakteristika produktu

Selektívny herbicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl, určený k ničeniu dvojklíčnych jednoročných burín v plodinách pšenica ozimná a jačmeň jarný.

Účinná látka

Metsulfuron-methyl 20 % hm.

Formulácia: DG

Pôsobenie

PIKE je selektívny herbicíd so systemickým účinkom prijímaný listami a koreňmi rastlín. Účinná látka metsulfuron-methyl patrí do skupiny sulfonylmočovín. Pôsobí ako inhibítor ALS (acetolaktátsyntázy), t.j. syntézy esenciálnych aminokyselín (valín a isoleucín), spôsobuje zastavenie delenia buniek a následne zastavenie rastu ošetrených rastlín. Najlepší účinok na buriny je dosiahnutý pri aplikácii v ich skorých rastových fázach.

Spektrum účinnosti

Účinkuje spoľahlivo

Kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, mrlík biely (do 2 pravých listov), vika chlpatá, knôtovka biela, veronika perzská, parumanček nevoňavý, rumančeky, nezábudka roľná, hluchavka purpurová, pohánkovec ovíjavý, peniažtek roľný, ostrôžka poľná

Účinkuje dobre

Mrlík biely (väčší ako 2 pravé listy), veronika brečtanolistá, veroniky, fialka roľná, fialka trojfarebná, mak vlčí, pichliač - je v ranných štádiách rastu potlačovaný nie však ničený 

Odolné

Jednoročné a trváce trávy, lipkavec obyčajný, metlička obyčajná, psiarka roľná, ježatka kuria a väčšina trvácich burín 

Odporúčania

Prípravok PIKE aplikujte pozemne plošným postrekom v dávke 30 g.ha-1 v 200-400 l vody na ha. Vyššiu dávku vody zvoľte u ošetrení hustých porastov obilnín. Prípravok PIKE použite max. 1x v roku. Prípravok môže byť použitý na všetkých pôdnych typoch vhodných pre pestovanie pšenice ozimnej a jačmeňa jarného v Slovenskej republike.

 • Neaplikujte na porasty pšenice ozimnej a jačmeňa jarného stresované v dôsledku sucha, zamokrenia, nízkych teplôt, napadnutia chorobami alebo škodcami, nedostatočnej výživy či iných faktorov redukujúcich rast.
 • Neošetrujte pšenicu ozimnú a jačmeň jarný s podsevom tráv, ďatelinovín či iných dvojklíčnych rastlín.
 • PIKE nesmie byť aplikovaný v čase 7 dní po valcovaní obilnín.
 • Nepoužívajte prípravok PIKE v slede alebo v tank-mix kombinácii s iným prípravkom obsahujúcim sulfonylmočovinu alebo s iným prípravkom inhibujúcim syntézu aminokyselín
 • Neošetrujte prípravkom PIKE obilniny, ktoré už boli v danom roku ošetrené prípravkom obsahujúcim sulfonylmočovinu.

Dávkovanie a aplikácia

 • Pšenica ozimná - poznámka 1):  Prípravok PIKE smie byť aplikovaný iba v jarnom období, kedy je pšenica v štádiu minimálne 2 listov (BBCH 12) do štádia začiatku stĺpkovania (BBCH 30).
 • Jačmeň jarný - poznámka 2): Prípravok PIKE smie byť aplikovaný iba v jarnom období, kedy je jačmeň jarný v štádiu minimálne 3 listov (BBCH 13) do štádia začiatku stĺpkovania (BBCH 30).
 • Náhradné plodiny:  Ak je nutné z akéhokoľvek dôvodu zlikvidovať (napr. zaorať) obilninu ošetrovanú prípravkom PIKE, vysievajte iba pšenicu po uplynutí 3 mesiacov od dátumu aplikácie prípravku PIKE.
 • Následné plodiny:  Iba obilniny, repka ozimná a trávy môžu byť vysievané v rovnakom kalendárnom roku ako následné plodiny po obilninách ošetrených prípravkom PIKE.
 • Údaje o fytotoxicite: Pri dodržaní návodu k použitiu nie sú po ošetrení prípravkom PIKE známe riziká fytotoxicity u pšenice ozimnej a jarného jačmeňa. Prípravok je možné použiť vo všetkých odrodách pšenice ozimnej a jarného jačmeňa pestovaných v SR.
 • Rezistencia (burín):  K zabráneniu vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje sulfonylmočovinu alebo iný inhibítor ALS viackrát ako 1x v kalendárnom roku.

Upozornenie

Čítajte pozorne všetky informácie v etikete - sú dôležité pre správne a bezpečné používanie prípravku!

Rozsah použitia a dávkovania prípravku v záhradníctve

 • pšenica ozimná, jačmeň jarný / Škodlivý činiteľ: Dvoklíčnolistové buriny  / Dávka (g/ha): 30 - 40 g  / Poznámka: 1) a 2)  / Poznámka: 1) do: 30 BBCH 2) postemergentně 
 • pšenica ozimná, jačmeň jarný / Škodlivý činiteľ: Dvoklíčnolistové buriny, lipkavec  / Dávka (g/ha): 30 g + (50g)  / Poznámka: (TM ) Aurora 40 WG  / Poznámka: 1) od: 11 BBCH do: 30 BBCH 2) postemergentně
 • pšenica ozimná, jačmeň jarný / Škodlivý činiteľ: Dvoklíčnolistové buriny, pichliač / Dávka (g/ha): 30 g + (1 l) / Poznámka: (TM ) Dicopur M 750 / Poznámka: 
Súvisiace produkty
*****
GLYFOGAN SUPER
Totálny listový herbicíd na ničenie všetkých burín , hlavne pred plánovanou rekultiváciou a zakladaním nových trávnych plôch.
Balenie:
BROMOTRIL 25 SC
Herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na POST ničenie dvojklíčnolistových burín v obilninách, v obilninách s podsevom lucerny a v kukurici.
Balenie:
STARANE FORTE
Postrekový selektívny herbicíd vo forme emulgov. koncentrátu (EC) pre riedenie vodou určený na postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v obilninách bez podsevu, kukurici, ciroku, maku, na lúkach a trávnatých ihriskách, v okrasných trávnikoch a semenných porastoch tráv.
Balenie:
*****
Novinka
ROUNDUP FLEX
Roundup FLex je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Prípravok pôsobí ako totálny herbicíd.
Balenie:
Novinka
THERMOFLAMMBIO NÁHRADNÁ PLYNOVÁ NÁPLŇ
Náhradná plynová náplň pre Thermoflamm.
Balenie:
*****
PUMA EXTRA
Postrekový herbicíd určený na ničenie ovsa hluchého, metličky obyčajnej, psiarky roľnej a ďalších jednoročných jednoklíčnolistových burín v pšenici, jačmeni jarnom, raži, tritikale, v mätonohu trvácom a kostrave na semeno.
Balenie:
MUSTANG FORTE
Širokospektrálny herbicíd k postemergentnému ničeniu širokého spektra dvojklíčnolisté buriny. Obsahuje 3 účinné látky a preto je účinnejší než pôvodný Mustang.
Balenie:
Doprava zdarma
OPTICA TRIO
Postrekový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v obilninách v jarnom období.
Balenie:
LACNÉ POSTREKY | FIRMBOX, Brnianska 2343/153 | 911 05 Trenčín, Slovenská republika | e-mail: kontakt@lacnepostreky.sk | tel.: +421 915 / 420 295
Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií tu.
Katalóg chorôb a škodcov
Tento eshop používa ku skvalitneniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto eshopu s tým súhlasíte.